โครงการปั่นวัดใจในประเทศพม่าสองล้อท่องสองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร Tel:089 521 9586 , 087 114 7381